Batérie a akumulátory

Batéria, akumulátor, čiže elektrochemický článok je chemický zdroj elektrického napätia. Sústavu dvoch alebo viacerých elektrochemických článkov, ktoré sú vzájomne prepojené delíme na primárne (na jedno použitie) nazývané ako batérie a čítať viac ...

Legislatíva

Batérie a akumulátory sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie predmetom prísnej legislatívnej regulácie ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. V rámci regulácie zo strany Európskej čítať viac ...

Čo Vám batback prinesie

Zavedenie systému batback nie je zákonnou povinnosťou pre žiadneho prevádzkovateľa budovy, teda ani budovy určenej na prenájom administratívnych, obchodných, kultúrnych, rekreačných či ubytovacích priestorov. Ide o možnosť založenú na báze čítať viac ...

Zrealizované projekty

V súčasnosti je zber batérií a akumulátorov plne funkčný v dvoch administratívnych prevádzkach budov TOWER 115 a  J&T Banky v River House  v Bratislave. Prvé výsledky naznačujú, že zber má význam a preto ho v prípade čítať viac ...

/component/content/article/18 /component/content/article/46 /component/content/article/47 /component/content/article/48
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Prevádzkovateľwww.cenvis.sk

Čo je batéria alebo akumulátor

Batéria, akumulátor, čiže elektrochemický článok je chemický zdroj elektrického napätia. Sústavu dvoch alebo viacerých elektrochemických článkov, ktoré sú vzájomne prepojené delíme na primárne (na jedno použitie) nazývané ako batérie a na sekundárne – akumulátory, ktoré je možné opakovane nabíjať.

Rozdiel medzi batériou a akumulátorom:

Batérie – primárne články sú určené na jedno vybitie a existujú v rôznych veľkostiach s rôznou kapacitou.

Akumulátory – sekundárne články je možné použiť viac krát vzhľadom na schopnosť akumulovať elektrickú energiu opätovným nabíjaním. Počet nabíjacích cyklov závisí od typu jednotlivých akumulátorov.

Ako sa členia batérie a akumulátory

Existuje viacero členení typov prenosných batérií a akumulátorov, napr. podľa ich užívateľských vlastností a životnosti alebo podľa tvaru.

Členenie prenosných batérií a akumulátorov podľa životnosti

 1. Jednorazové(nenabíjateľné):
  • Zinkovo-uhlíkové (ZnC) batérie
  • Zinkovo-chloridové (ZnCl) batérie majú použitie v lampách, rádiách či hračkách s nižšími nárokmi na odber el. energie
  • Alkalicko-mangánové (AlMn) batérie sú dnes najpoužívanejšie a ideálne pre energeticky náročné prístroje
 1. Viacnásobné použitie(nabíjateľné):
  • Niklovo-kadmiové (NiCd) akumulátory
   Je to najstaršia a v súčasnosti najmenej používaná technológia. Takéto batérie nemajú tzv. pamäťový efekt a dochádza k strate pamäti. Výhodou týchto akumulátorov je ich schopnosť fungovať i v extrémnych klimatických podmienkach (aj do – 40°C). Používajú sa napr. v kamerách, vysielačkách, bezdrôtových telefónoch.
  • Niklovo-metalhydridové (NiMH) akumulátory
   Sú menej náchylné k tzv. strate pamäti a majú omnoho lepší pomer výkonu k hmotnosti než NiCd. Odolnosť voči klimatickým podmienkam je však horšia (iba do – 10 °C). Použitie majú podobné ako NiCd akumulátory.
  • Lítiovo-iónové (Li-Ion) akumulátory
   Vďaka pomeru ich výkonu k hmotnosti sa stávajú preferovanejšími. Bežne sa používajú v mobilných telefónoch, notebookoch, fotoaparátoch, kamerách, mp3 prehrávačoch. Li-Ion batéria nepodlieha tzv. strate pamäti, ale má tendenciu rýchlejšie sa vybiť pri konci životnosti.
  • Lítiovo-polymérové (Li-Pol) akumulátory
   Líšia sa od Li-Ion akumulátorov v použití polymérov namiesto organických rozpúšťadiel. Použitie má podobné ako Li-Ion akumulátory, avšak predstavujú ideálny zdroj energie pre pohon modelov poháňanými elektromotormi.

 

Členenie bežných prenosných batérií a akumulátorov podľa tvaru

Členenie použitých batérií a akumulátorov podľa legislatívy

Kategorizácia batérií a akumulátorov podľa Katalógu odpadov, ktorý je súčasťou vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.:

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05  iné batérie a akumulátory O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie (súčasť komunálneho odpadu) N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (súčasť komunálneho odpadu)

 

 

Priemyselné a automobilové batérie a akumulátory

Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorá sa používajú na štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie.

Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorá je určená výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo je použitá v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

Tieto typy batérií a akumulátorov sa nepovažujú za prenosné batérie a akumulátory a to bez ohľadu na ich veľkosť a váhu. Systém batback preto nie je určený pre zber žiadnych priemyselných či automobilových batérií a akumulátorov.